Airbagy

Opravy riadiacich jednotiek Airbagov

Riadiace jednotky airbagov majú po po havárii vozidla (aktivácii airbagov) vo svojej pamäti uložené údaje o zrážke tzv. CRASH DATA. Preprogramovaním riadiacej jednotky sa tieto údaje vymažú a jednotku je možné opätovne použiť. Jednotku je nutné vo väčšine prípadov vymontovať z auta a priniesť.

Kontrolka airbagu na prístrojovej doske:
kontrolka airbagu

Riadiaca jednotka airbagu:


Samotný airbag:
§ UPOZORNENIE:
Výrobcovia vozidiel odporúčajú po každej havárii vozidla zakúpiť novú riadiacu jednotku, preto takto opravené jednotky odporúčame používať iba na testovacie účely.
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.